problem buke imaju i:
pratite nas...

12.04.2012
Razlika u brzini i stepenu adaptacije na buku ne znači da je djelovanje buke, naročito ako duže traje, bez štete za organizam. Adaptacija na buku je, u suštini, psihološka pojava koja se manifestuje u neobraćanju pažnje na izvor buke ili, pak, u negiranju njenog uticaja. Osoba kojoj buka manje smeta nije osoba koja je i stvarno izvan štetnog djelovanja buke.
izvor: scribd.com

Adaptacija na buku je psihološka pojava koja se manifestira u neobraćanju pažnje na izvor buke ili u negiranju njenog uticaja.