problem buke imaju i:
pratite nas...

21.09.2011
''Prigodna molitva "Zdravo Marija" ili "Anđeo Gospodnji"moli se u podne, a započima ovako: Anđeo Gospodnji navjestio Mariji.... Zvonjava ujutro u 6h nikada nije bila uobičajena, jer se u to vrijeme u crkvama služe TIHE JUTARNJE MISE i dok se ne doručkuje, ne razgovara se, već u TIŠINI razmišlja i ,čistiti, duša i srce, od vanjskih utjecaja.
Osim toga vjerujem da Vam je poznato da mnoga svetišta, bazilike, crkve i kapelice širom svijeta nose naziv "KRALJICE MIRA" kao npr Međugorje, Bazilika Notre-Dame de la Pax u Parizu, itd.
Jedan od slogana Svetišta u Međugorju je: "Svome Sinu preporuči, Majko mira, moli za nas"!''

Ljudi opet pišete gluposti, kao i većina toga ovdje napisanog. Ako već želite ispast pametni, raspitajte se malo. Nauka nazvana Mariologija (o kojoj imam izrazito dobru naobrazbu), a samim time i nauk Katoličke Crkve, nalaže zvonjenje UJUTRO, U PODNE i NAVEČER, uz molitvu Anđeo Gospodnji, Pozdrav Gospi, ili Anđeosko pozdravljenje, kako god želite.
Prve tragove pozdravljenja susrećemo u 5.st., kada se zvonilo na zalasku dana (odnosno u 18 sati) kako bi se pozvalo na prekid rada i ne MOLITVU u spomen Isusova utjelovljenja po Mariji. Molitvu službeno prihvaćaju franjevci 1236.g. i potiču da se moli posvuda. Još od tih davnih vremen zvonjenje UJUTRO poziva vjernike da na početku novoga dana misli uzdignu k Bogu. To se uvriježilo po cijeloj Crkvi sredinom 15.st., a to je pridonijelo da se JUTARNJE pozdravljenje i ZVONJAVA proširi kao i večernje. Zvonjenje u PODNE je vjerovali ili ne nastalo zadnje. Tek u nekim mjestima zvonilo se u podne. U 16. st. zvonjenje u podne se proširilo i tada se vjernike poziva na molitvu i sjećanje na muku i smrt Kristovu. Papa Pavao VI., jedan od najgorljivijih papa 20.st. i papa koji je zaslužan za modernizaciju Katoličke Crkve, ali bez izbacivanja ijednje tradicije, kao što je npr. ova. On je u apostolskom pismu Šrovanje Marije (1974.) pozvao, citiram:''Anđeo Gospodnji držim pobožnom vježbom i preporučujem da se OBIČAJ njegova moljenja tri puta dnevno, kada se ZVONI, očuva gdje i kada je to moguće...'', nadalje veliki papa govori:''...ta otvorenost prema vazmenom otajstvu kroz tu molitvu čini da taj običaj, nakon stoljeća, zadržava svoju NEPROMIJENJENU vrijednost i netaknutu svježinu!''.

A što se tiće imena KRALJICE MIRA... Pa i svetišta i crkve s tim imenom imaju zvonike i zvona hahaha. Uostalom naziv Kraljice Mira nema veze sa zvonjavom ili ne znam kakvom bukom. Postavljate glupe argumente, tipa: ako nam je Krist ostavio svoj MIR, zašto se onda zvoni?... Jako nepromišljeno pitanje. Vidi se da ne znate osnove Katoličke vjere i otajstava crkve. Pod tim imenom Kraljica MIRA, zaziva se Gospa da cijelom vjerničkom puku unese mir u srca, u duše... Da se u našim srcima izgradi civilizacija ljubavi, MIRA i vjere. Mir u smislu ljubavi prema bližnjemu, a ne fizički mir na koji vi mislite jer va smeta zvuk zvona.

Što želim ovim komentarom? Želim zamoliti sve koji pišu pritužbe na zvonjavu, da se drže problematike zvona (pretpostavljam da je to i smisao stranice te da je na to ciljao sam autor), a da se ne piše lažno tj. nepromišljeno i s očitim neznanjem o tradiciji Crkve, o otajstvima Crkve i o samoj Crkvi kao instituciji.

Hvala!
Bog vas blagoslovio!
Poštujem vaše znanje ali zar mislite da će vaš komentar imati veću težinu ako kažete da su svi ostali komentari glupost?

Svi koji se žale su uskraćeni za mir koji se toliko puta spominje u molitvama. To je ujedno i poanta svih komentara koje vi s visoka proglašavate glupostima.