problem buke imaju i:
pratite nas...

07.04.2012
Na ovakvu besmislicu nisam još naišla.Kamo sreće da su nam crkvena zvona jedina buka.
Problem je u čovjeku kojemu je melodija zvona buka.Naravno da se ne radi o buci, sljedeći korak je da vam zvonici i crkve zastiru pogled a križ šteti probavi.
Vaše djelovanje je zagađujuće, širite mržnju prema vjeri.
Pozdrav,
Možete to nazvati kako želite, ali u osnovi radi se o borbi protiv zagađenja, borbi za zdraviji i mirniji život bez stresa kojeg izaziva buka.

Ovo je jedna od definicija buke:
Buka je svaki zvuk koji može uzrokovati uznemirenje, nelagodnost i psihološku napetost osobi koja joj je izložena, ili svaki zvuk koji može uzrokovati stvarnu fiziološku ozljedu osobi koja joj je izložena, ili fizičko oštećenje na građevini koja joj je izložena.

Sigurno se pitate zašto "jedna od", zar ne postoji samo jedna definicija buke?
Buka se ne može definirati jednoznačno i sveobuhvatno. Buka ima matematičke, akustičke, elektromagnetske, društvene i zdravstvene aspekte. Također, jedna definicija ne može pokriti sve te aspekte i biti prikladna u svakom slučaju i za svaku namjenu.

Osjećaje koje meni imputirate načešće sam nalazio kod osoba koje su naglašeno isticale svoju religioznost. Istovremeno, kod tih istih osoba nisam nalazio ni trune ljudskosti, razumijevanja i tolerancije.