problem buke imaju i:
pratite nas...

20.01.2012
Moram početi s ovime:
Buka je svaki zvuk koji može uzrokovati uznemirenje, nelagodnost i psihološku napetost osobi koja joj je izložena, ili svaki zvuk koji može uzrokovati stvarnu fiziološku ozljedu osobi koja joj je izložena, ili fizičko oštećenje na nekoj građevini koja joj je izložena.

A sada jedna slika:

Na slici je grafički prikaz mjerenja napravljenog 20.1.2012. godine na balkonu kuće 117 metara od crkve u Trnovčici.


Datum i vrijeme početka mjerenja i datum i vrijeme kraja mjerenjaBroj zapisa mjerenja. 721 zapis u 12 minuta znači jedan zapis u sekundiPočetak mjerenja je bio u 17:55:23, koristio se filter A (ovo je dosta bitno) i prosječna razina buke u mjerenom intervalu je 51,82 dB(A).Najveća razina buke dosegnuta je u 18:01:24 i iznosi 79,2 dB(A).
Minimalna razina buke izmjerena je 17:55:30 i iznosi 38,2 dB(A).Na grafikonu, x-os je vrijeme, y-os je razina buke u dB(A).
Zelena okomita crta je početak, a druga kraj izdvojenog intervala.Početak izdvojenog intervala je u 18:00:21 i tada je izmjereno 69,3 dB(A).
Završetak izdvojenog intervala je u 18:03:26 i tada je izmjereno 65,9 dB(A).Najveća razina buke u izdvojenom intervalu izmjerena je u 18:01:24 i iznosi 79,2 dB(A), a najmanja razina buke je izmjerena u 18:03:22 i iznosi 53,6 dB(A).Prosječna razina buke u izdvojenom intervalu je 70,88 dB(A).


REZIME:
Prosječna razina buke Pozdravljanja u Trnovčici je 70 dB(A).
Maksmimalna izmjerena razina buke Pozdravljenja je oko 80 dB(A).