problem buke imaju i:
pratite nas...

Buka od 70 dB(A) u 6:00 sati ujutro
Zadnji dio zvonjave u 6:00 ujutro! Mini infarkt. Buka prelazi 70 dB(A)!