problem buke imaju i:
pratite nas...

21.11.2011
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave propisuje razine buke za određeno doba dana kao i područje boravka.

To su razine buke koje su određene prema svjetskim standardima zaštite zdravlja.Ono što je bitno: doba noći je od 19:00 do 7:00 ujutro.
Propisana razina buke za noć, za zonu mješovite pretežito stambene namjene je 45 dB(A).

Ne zaboravite da u Trnovčici imamo porciju zvonjave u 6:00 (noć!) od 70 dB(A)!