problem buke imaju i:
pratite nas...

05.05.2012
Do ljetnih temperatura neće trebati puno čekati pa ni do otvorenih prozora tokom cijele noći.

Ako ste stekli dojam da je zvonjava bila tiša preko zime, a da je sada jednako glasna kao i na početku, u pravu ste.
Objašnjenje je vrlo jednostavno, zvuk se brži širi na višoj temperaturi.
Brzina zvuka je 319 m/s na temperaturi od -20°C, dok je na +20°C ta brzina znatno veća, 343 m/s.
U literaturi se može naći da povećanje temperature za 1°C znači povećanej brzine zvuka za 0,5 m/s.