problem buke imaju i:
pratite nas...

21.09.2011
Ne znam u kojoj ulici živi djevojka iz prve Trnovčice, koju molim da ne moli za nas koji trebamo omekšati srca jer nam smeta "milina crkvenih zvona".
Zaista ne treba moliti, jer mi molimo sami za sebe. A ona neka moli za sebe, da joj Bog da milosti da omekša njeno i svako drugo srce
kojima ne smeta pretjerana jutarnja zvonjava i da budu razumni i uviđavni prema ljudima kojima to smeta.
Zašto bi baš naša srca trebalo omekšati???
Ponavljam da sam praktični vjernik i da svake nedjelje idem na misu, ali nisam licemjerna, već otvoreno kažem da mi to smeta.
Zato, draga djevojko, moli Boga da odgovornim smekša srce pa da utišaju tu pretjeranu zvonjavu i da svi skupa živimo u miru božjem.
Hvala na podršci.