problem buke imaju i:
pratite nas...

16.03.2012
"Općepoznata je činjenica da su najveći zločini u povijesti čovječanstva provedeni zakonito..."
Ako vas zanima tko je to rekao, potražite u ovom tekstu: index.hr

Na sastanku u Mjesnoj samoupravi više se puta spominjalo kako je sve po zakonu što se tiče zvonjave i da je to u redu.
Na žalost, kao što kaže gornji citat, zakon ne garantira pravdu i pravednost. Niti jedan zakon ne može učiniti da štetno djelovanje buke sa i iz vjeskih objekata nestane. Niti buka katoličkih zvona nije nikakva iznimka. To što kod nekoga izaziva prividnu ugodu ne znači da nema štetnog djelovanja.

Treba li se bojati štetnog djelovanja buke crkvenih zvona?
SVAKAKO!
Štetno djelovanje buke crkve u Trnovčici pokazati će svoje simptome za nekoliko godina jer organizam se ne može priviknuti na buku. Organizam se stalno bori protiv svih štetnih djelovanja iz okoline, pa tako i buke. Da, organizam se bori i protiv buke crkvenih zvona jer je to za organizam mehanička energija kao i svaka druga.

Ta ugoda ili "ugoda" se može usporediti sa primjerom:
• netko obožava Ronhill Rich dok mu je npr. Filter 160 odvratan
• netko obožava Coca Colu dok mu je npr. Sprite odvaratan


Neupućeni ljudi smatraju da buka može uzrokovati jedino gubitak ili oštećenje sluha.
O, kako su samo u krivu.


Nastavak slijedi.