problem buke imaju i:
pratite nas...

14.09.2011
Nedavno smo doselili u blizinu crkve Sv. Obitelji. Jako smo se neugodno iznenadili kad smo shvatili da jutarnja zvonjava počinje već u 6.45 sati!!! S obzirom da ustajemo oko 7.30 sati, a vikendom rado odspavamo i duže, ta nas ranojutarnja zvonjava (koja je danas ionako samo simboličnog karaktera) budi iz sna i utječe na kvalitetu našeg života.
Što se može učiniti??

Poštovana,
Na žalost ne postoji zakonska regulativa.
Da postoji, buka sa vjerskih objekata bi bila regulirana Zakonom o zaštiti od buke, a najviše dopuštene vrijednosti buke bile bi propisane Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u kojoj ljudi rade i borave.

Zakon o zaštiti od buke

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave


Ovako možete podržati našu akciju i nadati se da će doprijeti do nadležnih da buka s vjerskih objekata utječe na kvalitetu života i da je treba staviti u zakonske okvire. Utišavanje zvonjave donijelo bi svima tako željeni mir i spokoj.