problem buke imaju i:
pratite nas...

24.10.2011Pozdravljenje u 6:00 ujutro u nedjelju sa 70 dB(A)?
Pozivi na misu sa 80 dB(A)?
Nedjelja u Trnovčici NIJE DAN ODMORA!