problem buke imaju i:
pratite nas...

19.09.2011
Osobno nisam doživljela konstantnu zvonjavu u području gdje živim, ali ako bi mi se to događalo, također bi mi smetalo i ometalo u uspostavi koncentracije u svakodnevnom životu. Zato podupirem ovu incjativu za smanjenje buke i želim da se što brže riješi u obostranu korist. I još nešto: Krist je u miru, a ne u buci!
Hvala na podršci. Zadnjom rečenicom je sve rečeno.