problem buke imaju i:
pratite nas...

08.11.2011
Potrebno je prekinuti sa zloporabom moći

To je naslov iz novog broja Glasa Koncila.
Mene zanima tko to čita i na koga se to odnosi? Kuda idu oni koji zloupotrebljavaju svoju moć? Odnosi li se to i na svećenike? Kuda idu svećenici koji zloupotrebljavaju svoju moć? Idu li oni u raj ili u pakao?

Ili im je možda sasvim nevažno?