problem buke imaju i:
pratite nas...

09.11.2012
prekomjerna buka s vjerskog objekta, buka u neprimjereno doba i ignoriranje pritužbi građana na istu.
.