problem buke imaju i:
pratite nas...

30.07.2012
Živim i radim u centru Varaždina (grad prepoznatljiv po crkvenim tornjevima).
Zvonjava je prerana, preglasna, predugo traje i što je najbolje nisu svi tornjevi sinkronizirani, pa kad jedan stane drugi zapocinje.
Tko je dao pravo crkvi da provodi svoju propagandu i marketing na takav napastan nacin?
Preneseno sa www.zmz.hr