problem buke imaju i:
pratite nas...

13.12.2011
Za početak jedan citat:

"Služiti čovjeku, to mora biti razlog postojanja Crkve, to je njezino veliko poslanje. Stoga Crkva ne smije ostati indiferentna pred narušavanjem ljudskog dostojanstva i pred kršenjem ljudskih prava."

Ovo je citat Marijana Vugdelije, franjevca.

Ljudski je griješiti isto kao što je ljudski priznati pogrešku i ispraviti je.

Je li župnik u Trnovčici zajedno s ekonomskim i pastoralnim vijećem
napravio pogrešku kod kupovine prevelikih zvona koja su podesili da zvonjavom teroriziraju dobar dio Trnovčice, Dupca i Poljanica?
Naravno da je.

Ljudski je pogriješiti, ali nitko neće manje cijeniti župnika niti bilo koga iz ekononmskog i pastoralnog vijeća ukoliko reguliraju zvonjavu na urbanu i civiliziranu razinu. Dapače. Veličina čovjeka se vidi na priznavanju učinjenih grešaka i ispravljanju istih.


ŽMŽ