problem buke imaju i:
pratite nas...

23.12.2011
Citat: "Ne znam znate li kako izgledaju elektronska crkvena zvona ali siguran sam da ih niste ovako zamišljali:..."

Komentar: A upotrebu toga bez ikakvih ograničenja neki nazivaju tisućama godina tradicije.
.