problem buke imaju i:
pratite nas...

15.03.2012
Ovome je prethodio razgovor s župnikom koji je izveo igrokaz za široke mase urlajući kako me se boji te razgovor s nekim meni potpuno nepoznatim likom koji je prijetio pa sam rekao da sačeka da odem po diktafon ili kameru. Naravno da su se i župnik i taj lik sakrili, pojavio se treći koji je čekao.