problem buke imaju i:
pratite nas...

24.08.2017
Koji ste vi likovi! Ako je u islamskom svijetu sasvim normalno čuti poziv na molitvu preko zvučnika s minareta, zašto ovdje ne bi zvonila zvona? Bogu hvala da zvone. Čuj buka, ja živim na 25 metara od zvonika i nikad me nije probudilo zvono (svakih 15 min zvoni), a red bi bio, da se, kome smeta, sukladno tome i smjesti u prostor... Dakle, ako ne želiš čuti nikakve zvukove, rpeseli se u Likh i slušaj vukovs
.