problem buke imaju i:
pratite nas...

12.09.2011
U svrhu lakse orijentacije molim vas da procitate i ovo... http://www.adacta.org/zona/prosvjed.htm
Znam za taj web ali dotični gospodin je rješavao problem prije 2009. godine. Nakon toga je vjerska zvonjava izuzeta iz zakona o zaštiti od buke odnosno proizlazi da se buka sa vjerskih objekata ne može tretirati kao štetna.