problem buke imaju i:
pratite nas...

13.09.2011
Crkva u Hrvatskoj kao institucija i zajednica vjernika dužna je poštivati zakone RH. Ukoliko se krši zakon i glasnoća zvuka prelazi zakonski dopuštenu granicu, tada je dobro da s time bude upoznata osoba koja vodi brigu o dotičnoj crkvenoj građevini, a za koju sumnjam da je zlonamjerna i da je organizirala postavljanje zvona na toranj crkve kako bi napakostila i naštetila nekome, u ovom slučaju Vama. Ako mjerenje razine "buke" od za to zakonski ovlaštene pravne osobe pokaže da se ne krši zakon, tada bi bilo dobro poštivati pravo kršćana na njihove simbole. Jer to je isto demokracija.
Buka s vjerskih objekata je izuzeta iz Zakona o zaštiti od buke. Nekome je u nekom trenutku to tako odgovaralo, vjerojatno iz političkih razloga, a na štetu zdravlja ljudi.
Sada svi koji imaju za susjeda crkvu moraju se privikavati na buku i trpiti štetne učinke buke.