problem buke imaju i:
pratite nas...

25.04.2014
Buka veća od 5dB koji su zakonom propisana dopuštena razina buke nije dopuštena prije 7sati ujutro i poslije 20h navečer!!!
Zatražite zakonsku zaštitu, dižite privatne tužbe, neće ići drugačije. Jer, Zakon ne propisuje buku (ovakvu kavu stvaraju crkve), nego samo uvjete u kojima se ista može tolerirati.
Složila bih se s komentarom gospodina dole, ustrajno klepetanje crkvenih zvona (u mojem slučaju recimo nedjeljom od 7i15 ujutro do podne - 5x po 2 minute, minimalne razine 70dB?!?! Tko to nije čuo i doživio, može klepetati o božanskom zvuku i lijepoj tradiciji) je teror i kontinuirano nasilje. I nema nikakve veze ni sa Bogom ni sa kršćanstvom kako mnogi žele istaknuti. Kada bi imalo veze sa kršćanstvom - zvonile bi sve kršćanske crkve. A znamo koliko ih je. I znamo isto tako da ne zvone. Zar pravim kršćanima treba klepetanje crkve da ga podsjeti na Boga ? ili da treba otići na misu ? Dajte malo razmislite .....
.