Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

Kako pravilnik ima grafički prikaz razina buke za određena područja, najbolje je pogledati ga u originalu ili kao pročišćeni teks.

Pravilnik u Narodnim novinama

Pravilnik .pdf