Pritužba na buku crkvenih zvona

 
Komentirajte ili se potužite na prekomjernu buku crkvenih zvona
Ukoliko imate problem s prekomjernom i neopravdanom bukom s vjerskog objekta slobodno napišite što vas smeta.
Osobno vas ne smeta buka, ali smatrate da nije u duhu vjere maltretirati ljude, slobodno se javite.
Ne zaboravite da se ovaj problem neće riješiti sam od sebe i da moramo svi djelovati zajedno.
Neprimjereni komentari neće biti objavljeni.

ime i prezime (neobavezno jer i tako neće biti objavljeno):
 
e-mail (neobavezno jer neće biti objavljeno, ali ako očekuješ odgovor je potreban):
 
pritužba:

upiši BUKA CRKVENIH ZVONA zbog zaštite od robota (može i malim slovima):